Blog

Trauma

Trauma Reč trauma potiče od grčke reči trauma (rana). Trauma se javlja u kontekstu i fizičke i psihičke povrede, ali i samo fizička trauma može da dovede do dugotrajnih psihičkih posledica. U širem kontekstu, traumatični dogadjaji se uobičajeno definišu kao Pročitaj više…

Partnerski odnosi

Partnerski odnosi Ljudi imaju univerzalnu potrebu da nekome i nečemu pripadaju takvi kakvi su.   Partnerski odnos podrazumeva najintimniju vezu dva čoveka. Najintimnija veza je susret nas kao ljudi i nas kao muškarca, odnosno žene. Podrazumevaju prevazilaženje površnosti i dozvoljavaju svakom Pročitaj više…

Osećaj praznine

Osećaj praznine Neki od razloga osećanja hronične ili česte praznine: Gubljenje kontakta sa sopstvenim potrebama – uzroci su često osećanje stida, krivice ili straha; Nerazrešena iskustva iz prošlosti –nerazjašnjeno bolno iskustvo u detinjstvu (alkoholizam, zavisnost od kocke, narkomanija, depresija jednog Pročitaj više…