Zdrava agresija

Agresija je nešto što uobičajeno vidimo kao nepoželjno. Svako će reći da je agresija loša. I svi znamo da imamo agresiju.

Zato je pitanje otkud nama agresija? 

Zdrava agresija nam je data od rođenja i neophodan je deo našeg života i opstanka. Ona nam je data zato da bismo preživeli. Aktivira se kao pozitivni impuls u vidu želje za rastom, razvojem, kreativnošću i samorealizacijom u smislu autentičnog ispoljavanja. Takođe se aktivira kad smo u opasnosti da bismo se izborili za sebe. Bez zdrave agresije ne bismo mogli da pravimo odluke, da se suočavamo sa teškoćama I da postavimo sopstvene granice u odnosu na druge ljude.

Načini ispoljavanja zdrave agresije:

  • Proveravam šta u ovom trenutku želim
  • Imam cilj da završim fakultet i angažujem svoje snage u tom pravcu
  • Jasno ispoljavam i izražavam svoje želje i potrebe
  • Reći ću ono što mislim na ljubazan način iako se ti moždan nećeš složiti
  • Izložiću svoja prava ako osetim da mi ih ugrožavaš, a, ako treba, i pokazaću ih
  • Razmisliću o tvom zahtevu i reći ću ti svoju odluku
  • Uzimam potrebno vreme za razrešavanje teške situacije.

Ako u ranom detinjstvu nismo dobili podršku za ispoljavanje ove neophodne vitalne energije, naučimo da je “gutamo”, onda postepeno povredjenost i ljutnja rastu i prelaze u otvorenu, ili pasivnu agresiju ili u depresiju (usmeravanje ljutnje na sebe).

Ako vam se dopao tekst ili znate nekoga kome bi mogao biti od koristi slobodno ga podelite sa prijateljima